اردوی آموزشی مشهد سال 95

اردوی آموزشی مشهد سال 95

اردوی آموزشی مشهد سال 95

محمدرضا حیدری

13 دی 1398

درباره اردوی آموزشی مشهد سال 95:

نیاز به زیارت و تفریح و بهره گیری حداکثری از زمان حضور در کنار یکدیگر همراه با تقویت روحیه اجتماعی، مسئله قابل درکی در جبهه بود

همچنین نیاز به نشست ها و جلسات فشرده علمی و آموزشی

و صمیمت های موجود در اردوهای آموزشی زیارتی، نیاز به چنین برنامه ای را بازگو می‌کرد

اردوی آموزشی مشهد سال 95 ، برای حدود 15 نفر از طلاب فعال فرهنگی، همراه با برگزاری

برنامه های آموزشی مناسب فعالین فرهنگی تبلیغی، در این طرح، در نظر گرفته شده است.

برگزاری اردوی 5 روزه آموزشی زیارتی ابناء الخامنه ای در مشهد مقدس نیاز مند فعالیت هایی بود؛

برنامه ریزی، هماهنگی استاد، اسکان، تغذیه، حمل و نقل، ثبت نام، اجرای اردو، برگزاری برنامه

های آموزشی و … از جمله فعالیت های مورد نیاز جهت برقراری این اردو و دیگر برنامه های اردویی می باشد.

دلایل مفید بودن اردو

اردو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی می تواند ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿت ﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و کمک به کسب علم ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد. اﻣﺎ معمولا به اصول آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﻌﻄﻮف می گردد و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺸﺪه و اﻫﺪاف آنها ﻋﻤﻮﻣا ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ است و ﯾـﺎ ﺻـﺮﻓﺎً  ﺗﻔﺮیحی برگزار می شوند.

غنی سازی اوقات فراغت: در تمامی کشورهای پیشرفته برای آموزش دانش آموزان در اوقات فراغتشان برنامه ریزی دقیق انجام می شود. اگر دانش آموزان پس از اتمام مدرسه اوقات خود را تنها به تفرح بگذرانند از محیط مدرسه دور شده و آموزش در سال جدید تحصیلی برایشان دشوار می شود. بنابر این اردوهای تابستانه می تواند در این زمینه یاری رسان باشد.

خلاقت و نوآوری: با توجه به استفاده از محیط های باز و با امکانات جدید و آشنایی با عناصر طبیعت اردو می تواند زمینه خلاقیت و نوآوری دانش آموزان را فراهم کند و آنها دور از محیط بسته کلاس می توانند ایده های خود را عنوان و اجرا کنند.

رهایی از یکنواختی و سکون: سرفصل بسیاری از دروس می تواند خارج از محیط مدرسه تدریس شود. دروسی مانند حرفه و فن و علوم را می تواند در طبیعت یا در کارگاهها در قالب اردوهای یک روزه برگزار نمود و سکون و یکنواختی محیط کلاس را از بین برد.

تحرک و پویایی:

آموزش مهارت های اجتماعی: دانش آموزان در کنار یکدیگر و زیر نظر معلمان و مربیان می توانند مهارت های اجتماعی را در اردوها، به خصوص اردوهایی که مدت زمان طولانی تری دارند تمرین کنند و مسلما اگر به خوبی راهنمایی شوند می توانند مهارت های لازم را به خوبی بیاموزند.

بالا رفتن هوش هیجانی دانش آموزان: کودکان در کنار یکدیگر می آموزند که نوع رفتار درست با همسالان چگونه است

و روابط اجتماعی صحیح را تمرین می کنند. تحقیقات نشان داده‌اند که بالا رفتن هوش هیجانی

بر موفقیت تحصیلی دانش آموز نیز تاثیر مثبت داشته است.برای اینکه بتوانیم

به اهداف بالا دست یابیم باید سعی کنیم که اردوهای ایمن و مثمر ثمر در مدارس برگزار شود.

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه