تبلیغ پایان‌ هفته‌ها- سال 94

تبلیغ پایان‌ هفته‌ها- سال 94

تبلیغ پایان‌ هفته‌ها- سال 94

محمدرضا حیدری

1 بهمن 1398

تبلیغ پایان‌ هفته‌ها- سال 94

(تبلیغ پایان‌ هفته‌ها- سال 94) این تبلیغ با توجه به تمرکز استقرار طلاب در قم، در اطراف شهر صورت پذیرفته. تعداد مبلغ و مبلغ یارها: حدود 20 نفر به صورت گردشی

برنامه های طرح تبلیغ پایان‌ هفته‌ها- سال 94:

الف) روستاها:

نماز جماعت، سخنرانی، ذکر توسل و برگزاری مراسمات مناسبی و ادعیه

حلقه های معرفت، تبلیغ به روش طبیب دوار

برنامه های متناسب با کودکان و نوجوان

ب) امامزادگان

نماز جماع، ذکر توسل و برگزاری مراسمات مناسبتی و ادعیه

غرفه پاسخگویی به سوالات شرعی، اعتقادی و مشاوره.، غرفه کودک

ضرورتهای تبلیغات امروز روحانیت

امروز تبلیغ دین با شیوه معمول و سنتی روحانیت، همان اعتبار و تاثیری را دارد که چهل، پنجاه سال پیش داشت . هیچ کس گمان نکند که اهمیت منبر و مسئله گویی و جلسات گوناگون روحانیون، امروز کمتر از دیروز است; نه! بنده با وسایل ارتباطات جمعی آشنا هستم . تلویزیون و بقیه چیزها را می شناسم و تاثیرات آنها را می دانم; اما معتقدم جلسه ای که یک روحانی بنشیند و عده ای رو به روی او قرار گیرند و او با آنها حرف بزند، همچنان جایش در کل تبلیغات مدرن امروزی خالی است . ما این را نداریم، این با تلویزیون هم امکانپذیر نیست . وقتی شما در جلسه ای می نشینید و با پنجاه نفر، صد نفر یا دویست نفر حرف می زنید، این فرق می کند با این که پشت دوربین تلویزیون بنشینید و همان تعداد مخاطب، شما را از شیشه تلویزیون ببینند، این دو مقوله است; بنابراین جای منبر و محافل سنتی ما – از لحاظ اهمیت و تاثیر تبلیغی – همچنان محفوظ است . در اینجا دو نکته وجود دارد که باید به آن توجه کنید: یک نکته شکلی است; یک نکته محتوایی است . نکته شکلی این است که امروز علم ارتباطات، علم بسیار پیچیده ای است .

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه