طرح ایران معاصر/افسران پهلوی

طرح ایران معاصر/افسران پهلوی

طرح ایران معاصر/افسران پهلوی

محمدرضا حیدری

6 دی 1398

رضا شاه و نظامیان

جبهه فرهنگی صبح قریب در طرح طرح ایران معاصر/افسران پهلوی و وضعیت ارتش را به تصویر می‌کشد،

که این بخش کوچکی از محتوای این طرح است.

برخی از گزارش های ارائه شده در این خصوص به شرح زیر اند:

1.حق شکایت ندارید: رضاخان عادت نداشت افسران عالی رتبه خود را عوض کند و در این دوره کسی حق نداشت از آن ها شکایت کند.

2.تصرف ایران به وسیله ی متفقین: فرماندهان ارتش در تمام این سالها

برای آنکه اسلحه ها کثیف نشوند و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و حیف و میل نشود چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها میداده اند و سربازها با چوب دستی و تفنگهای بدلی مشق میکرده اند.

3.ارتش پوشالی: در ارتش رضاخان، حرکات نمایشی و لاف و بلوف جایگزین تمرین و آمادگی رزمی واقعی بو

دو همین روحیه امرای رضاخانی ارتش ایران را در شهریور ۲۰ به آن وضع اسفبار انداخت.

4.حکومت افسران: مثلا یک ملک ۵۰ هزار تومانی آن زمان را به هزار تومان (البته با اعمال قدرت و زور سرنیزه) می خریدند!

استانداران و همه مقامات استان ها تابع شخص فرمانده لشکر بودند و با این شرط استاندار و فرماندار می شدند.

مقامات کشوری استان ها فقط نامی بود و بس و همه کاره افسران عالی رتبه بودند.

طرح ایران معاصر/افسران پهلوی

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه