کتاب مفاتیح الخدمۀ

کتاب مفاتیح الخدمۀ

کتاب مفاتیح الخدمۀ

محمدرضا حیدری

6 فروردین 1399

کتاب مفاتیح الخدمۀ تبلیغ_نوین «در حال اجرا»

  • کتاب مفاتیح الخدمۀ – سال 98:

• در دو بخش محتوایی و اجرایی

• فعالیت های در حال اجرا: پژوهش، تصحیح، ویراستاری، صفحه آرائی، طراحی، چاپ

دستاورد های اردوی راهیان نور/ کتاب مفاتیح الخدمۀ

1 – آشنا شدن با بندگان برگزیده ی خدا

2- آشنا شدن با آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی

3- آشنایی نسل جوان با بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی

4- آشنایی با رشادت هاو دلاوری ها ی رزمندگان اسلام درمقابله بادشمن

5- دشمن شناسی و شناخت جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران

6- تقویت روحیه جهادی ورشد معنویت

زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و امتداد راهشان از مهم ترین اهداف برگزاری راهیان نور است اما جدا از این هدف کلی، با توجه به سبک زندگی شهدا باید محوریتی برای سفر تعیین کنیم مثل اقتصاد مقاومتی، زنان و خانواده و ..
راهیان یکی از بزرگترین و مهم ترین فعالیت های بسیج دانشجویی است اما نباید یکی دو ماه کل فعالیت های بسیج دانشجویی به این علت تعطیل و یا حتی کم شود. بنابراین باید با تقسیم درست مسئولیت ها و درگیر کردن افراد بیشتر، به نحوی کارهای راهیان را انجام داد که به فعالیت های بسیج در مناسبت های دیگر لطمه نخورد.

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه