آموزش حضوری/طرح هدایت

آموزش حضوری/طرح هدایت

آموزش حضوری/طرح هدایت

محمدرضا حیدری

20 دی 1398

آموزش حضوری/طرح هدایت /آماده سازی-سال96

آماده سازی طرح جامع هدایت جهت ارتقاء سطح کیفی، در راستای بهبود فرآیند آموزشی و پژوهشی مبلغین و مربیان و نیروهای فرهنگی.

آموزش حضوری/طرح هدایت /اجرا-سال98

برگزاری دوره های آموزشی ویژه مبلغین در چهار مرحله به صورت حضوری و غیر حضوری، که جهت بررسی شرایط، دوره هایی همانند دوره های بدو تبلیغ، سواد رسانه، کار با کودک، و … به عنوان پایلوت، انجام پذیرفت.

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه