آموزش غیر حضوری

آموزش غیر حضوری

آموزش غیر حضوری

محمدرضا حیدری

15 دی 1398

  • آموزش غیر حضوری جببه فرهنگی صبح قریب
  • جمع آوری بیش از 200 هزار فایل متنی، صوتی، تصویری و … در بیش از 15 موضوع فرهنگی تبلیغی و آموزش های اولیه جهت مبلغین.
  • کمبود آموزش های غیرحضوری برای مبلغین، و نیاز مبلغین به چنین روشهایی، مخصوصا مبلغین شهرستانی، ضرورت اجرای این طرح را مشخص می نماید.
  • آماده سازی و جمع آوری و دسته بندی فایل های محتواها و مهارت های تبلیغی، از مراحل اجرای طرح می باشد.
  • این طرح، در دو بخش محتوا و مهارت های تبلیغی می باشد. در بخش محتواهای تبلیغی، مطالب مناسب تبلیغی در 15 موضوع، و در دو بخش متنی و چند رسانه ای و با ریز موضوعات متنوع، در اختیار مبلغین قرار داده می شود.
  • آموزش غیر حضوری
بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه