بروشور – خلاصه وصیت‌نامه امام خمینی

بروشور – خلاصه وصیت‌نامه امام خمینی

بروشور – خلاصه وصیت‌نامه امام خمینی

محمدرضا حیدری

30 دی 1398

1. بروشور – خلاصه وصیت‌نامه امام خمینی:

اهمیت مطالب مطرح شده در وصیت مرحوم امام خمینی از یک سو، و طولانی بودن این وصیت نامه از سوی دیگر موجب شد تا مجموعه، جهت آسان سازی بهره گیری از این نامه گهربار، بروشور خلاصه وصیت نامه را آماده کرده، و در اختیار مشتاقان قرار دهد.

برای دستیابی به آن با ما ارتباط بگیرید.

2. مسابقه راه یار

با توجه به اهمیت وصیت نامه عبادی سیاسی مرحوم امام خمینی ره، مسابقه راه یار،

با محوریت این وصیت نامه، همراه با اهدای جوایز به برگزیدگان، انجام پذیرفت.

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه