تبلیغ سنتی/ کودک، اربعین

تبلیغ سنتی/ کودک، اربعین

تبلیغ سنتی/ کودک، اربعین

محمدرضا حیدری

26 اسفند 1398

تبلیغ سنتی/ کودک، اربعین :

برخی نقاشی هایی که مجموعه جهت کار با کودک استفاده میکند:
فایل در ایتا

تبلیغ-سنتی-کودک،-اربعین

 

– اربعین – طرح لوای اربعین – سال 96:

• همکاری و همیاری با معاونت تبلیغ حوزه علمیه و ارگان های مربوطه جهت ساماندهی مبلغین در قالب طرح لوای اربعین.

فایل طرح نامهطرح اربعین

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه