تبلیغ و خدمت

تبلیغ و خدمت

تبلیغ و خدمت

محمدرضا حیدری

29 دی 1398

1. پروژه تحقیقاتی مفاتیح التبلیغ – فاز اول – سال 96

عرصه تبلیغ و بایسته ها و نبایسته های این عرصه، و نیاز مبلغین به نکات کلیدی در این راستا، سبب شد تا طرح جامعی جهت بررسی تبلیغ و مبلغین و ارائه راهکاری های عملی و کلیدی در این زمینه، تدوین گردد.

در مرحله اول این طرح، تبلیغ از منظر مقام معظم رهبری، مورد بررسی قرار گرفت، و نکات راهگشا و کلیدی در این زمینه، به صورت دسته بندی شده و عنوان بندی شده، آماده گردید.

2. پروژه تحقیقاتی مفاتیح الخدمه – فاز اول – سال 96

تولید و بازفرآوری محتوا با موضوع خدمت و خادمی، جهت ارتقا سطح کیفی مقوله خادمی، خام الشهدا، ارتباط دائم، راهیان نور.

تبلیغ و خدمت

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه