تربیت مربی کارآفرینی بومی

تربیت مربی کارآفرینی بومی

تربیت مربی کارآفرینی بومی

محمدرضا حیدری

26 اسفند 1398

طرح های جدید اشتغال: تربیت مربی کارآفرینی بومی

• ضرورت تربیت مربیانِ کارآفرینی که محتوایی را سازگار با آنچه ایران عزیزمان خواهان است، ارائه کند، پرواضح است؛ چرا که نتیجه این کار بدون هیچ تردیدی افزایش بازدهی کارآفرینی در اقصاء نقاط کشور می باشد و انتشار هرچه بیشتر چنین محتوایی در جهت رشد و اعتلای کارآفرینی در سراسر کشور مفید واقع خواهد شد.

• خروجی اصلی مدنظر ما محتوایی آموزشی و کاربردی است

که می تواند محور آموزشی برای پرورش مربیانی با اوصاف مذکور مورد استفاده قرار بگیرد.

چنین محتوایی بدون تردید قابل عرضه در قالب های مختلف، متنوع و بسیار جذابی از قبیل:

درس های ویدئویی آنلاین ( برگزاری دوره های آنلاین و مجازی )، جزوه/ جزوه های آموزشی، کتابچه های آموزشی، فلش کارت های آموزشی و سایر قالب های این چنینی قرار بگیرد.

تربیت مربی کارآفرینی بومی

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه