خادم الشهدا و مبلغ/ 95-98

خادم الشهدا و مبلغ/ 95-98

خادم الشهدا و مبلغ/ 95-98

محمدرضا حیدری

3 بهمن 1398

«خادم الشهدا و مبلغ/ 95-98»

1) راهیان نور – جنوب 95

اعزام مبلغ و خادم به مناطق عملیاتی جنوب کشور

2) راهیان نور – غرب 95

اعزام مبلغ در گروه های مختلف، در بازه زمانی دو ماهه تابستان.

3) راهیان نور – جنوب 96

اعزام مبلغ و خادم جهت آماده سازی مناطق عملیاتی جنوب کشور، همراه با انجام امور تبلیغی و خدماتی

اعزام مبلغ و خادم به مناطق عملیاتی جنوب کشور

اعزام مبلغ، همراه با انجام امور تبلیغی و خدماتی

باتوجه به فراگیر بودن فعالیتهای مبلغین ازحیث زمانی و مکانی بر آن شدیم که با استفاده از ظرفیت بالای دوره های راهیان نور از این فضا نهایت استفاده را برده و با اعزام مبلغین و مبلغ یارها در این فضا علاوه بر فعالیت در راستای امور تبلیغی در محیط یادمان ها و قرارگاه های مختلف استانی در محیط روستاها و نواحی اطراف نیز به شناسایی آسیب ها و نیاز ها و درصورت امکان تلاش برای رفع آنها بپردازیم

اهم فعالیتهای صورت گرفته در این دوره که قریب به دو دوره ده روزه زمان برد عبارت است از:

 1. حضور در فضای تبلیغی راهیان نور در یادمانها
 2. حضور در فضای تبلیغی راهیان نور در قرارگاه ها
 3. حضور در محیط های مرتبط با یادمانها اعم از شهر ها و روستاهای اطراف
 4. شناسایی و بررسی آسیبها و نیاز های مناطق مذکور در حیطه
 5. امور مذهبی اعتقادی
 6. امور رفاهی
 7. نیازمندی های ضروری
 8. تلاش و فعالیت جهت رفع مشکلات که البته با وجود زمانبندی کوتاه حضور مبلغین این بعد از فعالیتها تقریبا بدون نتیجه باقی ماند.

البته با ارتباط گیری با مبلغین و مسئولین بومی مقدمات فعالیتهای آتی در این مناطق تاحدی آماده گردید…

4) راهیان نور – غرب 96

اعزام نیروهای تبلیغی و خدماتی جهت ساماندهی امور تبلیغی و خدماتی در این مناطق

اعزام خادم و مبلغ به مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

اعزام نیروهای تبلیغی و خدماتی جهت ساماندهی امور تبلیغی و خدماتی در این مناطق

از آنجا که موقعیت مکانی استان کرمانشاه سبب عدم رشد و رونق اقتصادی در این منطقه شده و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت فعالیت در این استان و استفاده از فرصت ناب حضور کاروانهای راهیان نور در این استان، گروه جهادی شهید ابراهیمی با حضور در یادمان های این استان از جمله یادمان بازی دراز و پاوه سعی در برقراری ارتباط با مردم دو شهر پاوه و سر پل ذهاب به صورت ضمنی کرد تا بتواندعلاوه بر خدمات دهی به زائرین شهدا در این مناطق رابطی تبلیغی برای مردم شیعه سر پل ذهاب و نیرویی فعال جهت تقویت امر خطیر وحدت میان شیعه و سنی در پاوه و روستاهای اطراف آن باشد

اهم فعالیتهای صورت گرفته در این دوره که قریب به دو دهه زمان برد عبارت است از:

 1. حضور در فضای تبلیغی راهیان نور در یادمانهای بازی دراز و پاوه
 2. حضور در محیط های مرتبط با یادمانها اعم از شهر های سرپل ذهاب و پاوه
 3. شناسایی و بررسی آسیبها و نیاز های مناطق مذکور در حیطه
 4. امور مذهبی اعتقادی مردم شیعه ی سرپل ذهاب و خطرات احتمالی نحله ها وفرق انحرافی موجود در آن منطقه
 5. بررسی دقیق مناطق اهل سنت و شیوه های فعالیت مناسب جهت جذب قلوب مردم آن مناطق
 6. امور رفاهی
 7. نیازمندی های ضروری

5) راهیان نور – فکه – جنوب 98

حضور چهل روزه در منطقه یادمانی فکه، و آماده سازی یادمان جهت حضور زائرین، و همچنین اجرای برنامه های مختلف فرهنگی هنری تبلیغی جهت زائرین و خادمین.

6) راهیان نور – طرح خادمی – سال 96

تدوین طرح خادمی جهت استفاده مسئول خادمین جهت بهبود عملکرد خادمین.

7) راهیان نور – طرح مبلغین – سال 96

همانطور که امام راحل فرمودند زنده نگهداشتن یاد شهدا و نهادینه کردن آن، امری است بسیار ضروری و با وجود این مهم است که می توان هر چه بهتر افراد مختلف جامعه را با مبانی اساسی اسلام، خصوصا فرهنگ ایثار و استکبار ستیزی آشنا نمود، مخصوصا در بین کودکان و نسل های جدید جامعه، که کمتر با این مقوله آشنایی دارند.

حضور جمع کثیری از زائرین و خادمین از نقاط مختلف کشور در این مناطق، و همچنین محرومیت فرهنگی و سنی بودن اکثریت ساکنین و مجاورین این مناطق، سبب ایجاد انگیزه تبلیغی در میان مبلغین اعزامی است.

تبلیغات گسترده دشمنان جهت ایجاد اختلاف بین مجاورین و بین زائرین و نظام مقدس انقلاب اسلامی باعث شده که نیاز ضروری به حضور هرچه قوی تر مبلغین برای دفع شبهات و تبلیغ مذهب به حق تشیع و ایجاد و تقویت هرچه بیشتر وحدت اسلامی در این مناطق، روز به روز محسوس تر شود.

گسترش روحیه شهادت طلبی و شهامت در بین عموم مردم و تبیین مبانی گفتمان انقلاب اسلامی و سبک زندگی اسلامی، یکی از نیازهایی است که در این مناطق به راحتی و با بستر مناسب و موجود، می توان به آن پرداخت.

«خادم الشهدا و مبلغ/ 95-98»

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه