سلسله طرح های محرم و صفر

سلسله طرح های محرم و صفر

سلسله طرح های محرم و صفر

محمدرضا حیدری

22 آذر 1399

1. تولیدات پروژه اصحاب عاشورایی

سلسله طرح های محرم و صفر: – تولید اینفو ، عکس نوشته و داستان مصور پویا و فتوکلیپ و کلیپ، موشن و متن کوتاه

2. الگوسازی فرهنگی در کربلا

– تولید اینفو، عکس نوشته و فتوکلیپ، موشن و متن کوتاه

 

3. تولیدات پروژه سفرنامه اربعین

– تولید اینفو ، عکس نوشته و داستان مصور پویا و فتوکلیپ و کلیپ، موشن و متن کوتاه

 

4. تولیدات پروژه محرم و روزهای کرونایی

– تولید اینفو، عکس نوشته و داستان مصور پویا و فتوکلیپ و کلیپ، فیلم کوتاه موشن و متن کوتاه

 

5. تولیدات پروژه عوامل انحراف کوفیان و تحریفات عاشورا

– طرح های خاص با قالب اینفو موشن در موضوعات عوامل انحراف کوفیان و تحریفات عاشورا

سلسله طرح های محرم و صفر

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه