طرحنامه کاربردی اماکن عمومی

طرحنامه کاربردی اماکن عمومی

طرحنامه کاربردی اماکن عمومی

محمدرضا حیدری

26 اسفند 1398

طرحنامه کاربردی اماکن عمومی

– طرح های تبلیغی:

جبهه فرهنگی صبح قریب به علاوه ورود مستقیم و جهادی به عرصه تبلیغ در اماکن مختلف، سعی کرده در بُعد پژوهشی این موضوع نیز ورود کند.

طرح نامه هایی کاربردی جهت تبلیغ هایی که از نظر سبک و جغرافیا متفاوت هستند، تدوین شده

و یکی از فوایدش ثبت و انتقال تجربه است.

طرحنامه کاربردی اماکن عمومی

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه