فرهنگ اشتغال

فرهنگ اشتغال

فرهنگ اشتغال

محمدرضا حیدری

29 دی 1398

1)  تولید کتاب، کتابچه و بروشور با موضوع فرهنگ اشتغال – سال 98

تولید کتاب، کتابچه و بروشور با موضوع اصلاح فرهنگ اشتغال، با حدود 3000 ساعت فعالیت مفید.

همچنین تولیدات گرافیکی مختلفی همچون اینفو گرافی، پوستر و … از محتوای این طرح استخراج و تولید شده است.

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه