فعالیت اماکن مذهبی زیارتی

فعالیت اماکن مذهبی زیارتی

فعالیت اماکن مذهبی زیارتی

محمدرضا حیدری

2 بهمن 1398

1) دارالقرآن جمکران – رمضان 93

همکاری با دارالقرآن جمکران جهت برگزاری محفل های قرآنی ماه مبارک رمضان و دیگر برنامه های قرآنی این ماه: 450 نفر ساعت

تعداد افراد گروه شرکت کننده در برنامه: حدود 15 نفر

جامعه هدف: زائرین مسجد مقدس جمکران

اهداف: گسترش برنامه های قرآنی مسجد مقدس جمکران

گرمای طاقت فرسای ماه مبارک رمضان سال 1393، نتوانست مانع حرکت این مجموعه، جهت اجرای برنامه های متنوع قرآنی در مسجد مقدس جمکران گردد.

همکاری با واحد دارالقرآن این مسجد مقدس، جهت آماده سازی فضای مراسم ترتیل خوانی، اجرای برنامه ترتیل خوانی در ماه مبارک رمضان، و اجرای محافل قرآنی مناسبتی، توسعه واحد دارلقرآن همراه با برگزاری مسابقات متنوع، در کنار برنامه حزب خوانی زائرین و … از جمله فعالیت های این مجموعه، در مسجد مقدس جمکران می باشد.

2)  دارالقرآن جمکران – فراموسمی 93

همکاری با دارالقرآن جمکران جهت برگزاری برنامه های قرآنی فراموسمی و مناسبتی: 150 نفر ساعت

استدامه همکاری با این واحد در طول سال، جهت برگزاری مراسمات و برنامه های موسمی، نشانگر گستره فعالیت این گروه می باشد.

ارائه طرح های قرآنی و نمایشگاهی، از دیگر فعالیت های این گروه می باشد.

برنامه ریزی جهت همکاری هر چه بیشتر و فعالیت روز افزون در این مسجد مقدس، از برنامه های پیش روی این مجموعه می باشد.

3)  دارالقرآن جمکران – رمضان 94

همکاری با دارالقرآن جمکران جهت برگزاری محفل های قرآنی ماه مبارک رمضان و دیگر برنامه های قرآنی این ماه: 480 نفر ساعت

همکاری با دارالقرآن جمکران جهت آماده سازی نمایشگاه های مذهبی و ارائه طرح های فرهنگی قرآنی: 50 نفر ساعت.

4)  دارالقرآن جمکران – فراموسمی 94

همکاری با دارالقرآن جمکران جهت برگزاری برنامه های قرآنی موسمی و مناسبتی: 100 نفر ساعت

5)  بهشت زهرای تهران – سال 96

اعزام مبلغ در عصر روز پنج شنبه، به صورت فراموسمی به بهشت زهرای تهران.

6)  گلزار شهدای قم – سال 96

آماده سازی طرح اعزام مبلغ و مربی به گلزار شهدای قم، جهت استفاده حداکثری از این فرصت.

«فعالیت اماکن مذهبی زیارتی»

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه