همکاری با مرکز نخبگان

همکاری با مرکز نخبگان

همکاری با مرکز نخبگان

محمدرضا حیدری

26 اسفند 1398

همکاری با مرکز نخبگان مرکز خدمات حوزه های علمیه- سال 98:

همکاری در زمینه:
1. امور رسانه نخبگان، مدیریت مضای مجازی نخبگانی این مرکز
2. امور پژوهشی وگرافیکی در موضوعات مختلف پیرامون نخبگان و نخبه پروری، شامل پوستر و مستند

 

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه